Inspanning: Verbeteren zichtbaarheid geveltekens
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Werkgroep geveltekens maakt shortlist

Monday, October 8, 2012

Eind februari 2012 is de Werkgroep Geveltekens opgericht door de Historische Vereniging Oud Leiden. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor behoud en herstel van geveltekens in Leiden. Een belangrijk doel van de werkgroep is om geveltekens te restaureren of te herplaatsen. Hiervoor zijn archiefonderzoek en fondsenwerving nodig. De werkgroep heeft in overleg met de gemeente een voorlopige lijst samengesteld van geveltekens die in aanmerking komen voor restauratie en herplaatsing. 'De Blauwe Hoed' (zie afbeelding) maakt onderdeel uit van deze voorlopige lijst. Op dit moment wordt onderzocht welke geveltekens het eerste aan de beurt komen. Binnenkort hoopt de werkgroep offertes aan te vragen bij restauratiebedrijven, om vervolgens aan de slag te gaan.