Inspanning: Realisatie De Lorentz
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Van Wijnen Projectontwikkeling West en Syntrus Achmea RE&F ontwikkelen Rijnsburgerblok Leiden

Monday, September 15, 2014

Van Wijnen Projectontwikkeling West en Syntrus Achmea Real Estate & Finance werken samen verder aan de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok in Leiden. Dit project maakt aantrekkelijk wonen, werken en verblijven in het Leidse stationsgebied mogelijk. Beide partijen ondertekenden in september de overeenkomst.
 
Wethouder Laudy (Bouw en Openbare ruimte): “Goed te zien dat deze twee partijen samen het plan voor het Rijnsburgerblok gaan uitvoeren. De ontwikkeling gaat nu in volle vaart door. De gemeente werkt voortvarend door om de start bouw in 2016 mogelijk te maken.”
 
Het Rijnsburgerblok bestaat straks uit een onderbouw met commerciële ruimten, kantoren en een parkeergarage. Daaronder komt een openbare fietsenstalling met circa 5.000 plaatsen. Bovenop de onderbouw komen twee woontorens en een kantoortoren.
 
Van Wijnen Projectontwikkeling West krijgt van de gemeente Leiden het exclusieve recht om het bouwplan van Neutelings Riedijk architecten verder uit te werken. Syntrus Achmea Real Estate & Finance blijft de beoogd belegger van de woningen in het bouwplan. Tegelijk met het uitwerken van het bouwplan wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Volgens planning wordt eind 2014 het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak en zal Van Wijnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. De start bouw staat gepland voor begin 2016.