Inspanning: Lammermarkt: nieuwe parkeergarage met evenementenplein
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Stand van zaken herinrichting openbare ruimte Lammermarkt

Monday, March 3, 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat er op dit moment nog onvoldoende budget is om een kaderbesluit vast te stellen over de herinrichting van de Lammermarkt.

Met de geplande bouw van de Lammermarktgarage ontstaat de kans om het huidige parkeerplein een verbeterslag te geven. De toekomstige Lammermarkt moet het visitekaartje van Leiden zijn: een ruimtelijk en flexibel cultuurplein, passend bij de hedendaagse stadsfuncties.  Er kunnen grootschalige evenementen plaatsvinden, maar het is er ook prettig om te verblijven en ontmoeten op momenten dat er geen evenementen zijn. Zo wordt de Lammermarkt een parel in het groene Singelpark.

In de afgelopen maanden is gewerkt aan een schetsontwerp, dat alle uitgangspunten verenigt. De kern hiervan is een moderne verbeelding van het historische bolwerk met daarop Molen de Valk als icoon. Aan de hand van dit schetsontwerp zijn de haalbaarheid van het programma, de ambitie en de benodigde kosten inzichtelijk gemaakt. De hoogte van de raming is 7,2 miljoen euro en de nu vastgestelde dekking bedraagt 3,3 miljoen euro. De hoogte van de investering wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de grootte van het projectgebied (22.785 m2). Een andere reden is het aantal soms schijnbaar tegenstrijdige uitgangspunten voor het gebied, zoals eerder al benoemd. Verdere bezuinigingen op het ontwerp leiden er toe dat aan één of meerdere uitgangspunten niet meer kan worden voldaan. Gezien de omvang van het tekort is daarom besloten nog geen kaderbesluit aan te bieden ter besluitvorming.