Inspanning: Lammermarkt: nieuwe parkeergarage met evenementenplein
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Resultaten archeologisch proefsleuvenonderzoek Lammermarkt beschikbaar

Monday, August 26, 2013

Tussen 21 en 23 mei heeft een onderzoeksbureau  in opdracht van de gemeente een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de Lammermarkt. Dit onderzoek is gedaan om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten.

Tijdens het onderzoek zijn er restanten gevonden van een bouwblok dat op de Lammermarkt heeft gestaan tussen 1611 en 1906. Ook de gedempte Binnenvestgracht is onderzocht. De resten van de bebouwing die hier gestaan heeft, bleken ernstig verstoord te zijn en zijn enkel fragmentarisch bewaard gebleven. Er is weinig vondstmateriaal aangetroffen. Het enige vondstcomplex dat is aangetroffen, is afkomstig uit de Binnenvestgracht en dateert uit de periode 1675-1750. Het volledige onderzoeksrapport kunt u downloaden (pdf, 9,5 mb).

Onder de Lammermarkt en Garenmarkt komen twee nieuwe ondergrondse parkeergarages. Hiermee krijgt het centrum er duizend extra parkeerplaatsen bij. De bouw van de eerste garage start in 2015 en opent in 2017 haar deuren. In het najaar start de aanbesteding en wordt bepaald welke garage als eerste wordt gebouwd.