Inspanning: Lammermarkt: nieuwe parkeergarage met evenementenplein
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Projectopdracht herinrichting openbare ruimte Lammermarkt vastgesteld

Monday, November 3, 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft ambities geformuleerd (pdf) voor de herinrichting van de openbare ruimte op en rond de Lammermarkt. In dit gebied komen meerdere projecten samen. Met de bouw van de parkeergarage doet zich de kans voor om nu krachten en financiƫle middelen te bundelen en de ambities vorm te geven. De ambities hebben o.a. betrekking op de hoogwaardige inrichting voor een cultuur- en evenementenplein, de positie binnen het Singelpark en een goede afwikkeling van verkeer en (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer op de Lammermarkt.

De volgende stap in dit project is het toewerken naar een kaderbesluit, dat dit najaar door het college van burgemeester en wethouders kan worden vastgesteld. In dit besluit worden de uitgangspunten voor de herinrichting, kaders over de gebruiksmogelijkheden, een plan van aanpak voor de voorbereiding en de kredietaanvraag opgenomen.