Inspanning: Uitvoeringsprogramma fietsparkeren
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Masterplan fietsparkeren voor goedkeuring naar de gemeenteraad

Monday, October 15, 2012

Er wordt in Leiden veel gefietst en de vraag naar stallingplekken neemt toe. In Leiden zijn vooral te weinig fietsparkeerplekken in de omgeving van het centraal station. Er wordt al gewerkt aan meer stallingen, maar er is nog altijd een tekort. Het masterplan fietsparkeren (word, 1 mb) moet het stapsgewijs mogelijk maken om het stallen van de fiets op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. Leiden streeft naar meer ruimtelijke kwaliteit en wil het fietsparkeren meer inpandig oplossen door in het centrum en het stationsgebied grote nieuwe inpandige stallingen te bouwen. Om dit mogelijk te maken is een investering van ongeveer 30 miljoen euro nodig.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakreacties op het masterplan, van onder andere de Fietsersbond, verwerkt en stelt aan de gemeenteraad voor het masterplan vast te stellen.

 

fietsrekken9.jpg