Inspanning: Uitvoeringsprogramma fietsparkeren
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Leids college positief over voorstel NS: Gemeente Leiden maakt afspraken over sluiting OV poortjes

Friday, June 12, 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief ontvangen van de NS waarin zij voorstellen doen inzake de sluiting van de OV-toegangspoortjes op Leiden Centraal station. Het voorstel is door het college positief ontvangen en doorgestuurd aan de gemeenteraad met de vraag of zij wensen en bedenkingen over het voorstel kenbaar willen maken.

Wethouder Robert Strijk (bereikbaarheid): “We hebben samen met de NS alle mogelijkheden voor een alternatieve passage door het station uitgebreid onderzocht. Een extra passantentunnel bleek financieel niet haalbaar. Poortjes boven of onderaan de trap om veiligheidsredenen ook niet. De wens om met elkaar tot een goede oplossing te komen is er altijd geweest. De agressieproblematiek richting personeel van de NS heeft ons extra gemotiveerd om haast te maken. Ik ben blij dat het langdurig overleg zijn vruchten heeft afgeworpen en dat er nu een goed voorstel ligt.”

Voorstel NS

De NS doet voorstellen waardoor het voor iedereen mogelijk blijft om kosteloos van de stationshal gebruik te maken en de loopverbinding tussen de centrumzijde en de zeezijde van de stad behouden blijft. Steeds meer mensen maken gebruik van een OV-chipkaart  waarmee ze kosteloos door de stationshal kunnen lopen. De NS levert gratis passagepassen zodat mensen zonder OV-chipkaart van de stationspassage gebruik kunnen blijven maken. Mensen met een OV-chipkaart die niet in- en uit- kunnen checken door gebrek aan saldo kunnen ter plaatse kosteloos passagerecht op hun pas zetten. De passagepas of het passagerecht is geen geldig vervoersbewijs. De praktische afspraken hierover moeten nog worden gemaakt.

Fietsparkeren

De NS biedt aan om een bijdrage van drie miljoen euro te leveren aan het fietsparkeren rond het Centraal Station omdat zij dit een belangrijke voorziening vinden voor de treinreizigers. Dit biedt de gemeente Leiden de mogelijkheid om de kwaliteit van het fietsparkeren verder te verbeteren.

Procedure

Het Leidse college is positief over het voorstel, maar vraagt de gemeenteraad eerst nog wel om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De NS vraagt vervolgens de noodzakelijke vergunningen aan en de gemeente staakt de handhavingsprocedures. De NS wil graag op korte termijn de toegangspoortjes sluiten. De gemeente Leiden onderzoekt of dit reeds gedurende de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning mogelijk is.