Inspanning: Realisatie De Lorentz
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Kaders voor herontwikkeling Stationsgebied

Thursday, May 24, 2012

In 2032 is het stationsgebied het visitekaartje van Leiden. Een plek om trots op te zijn. Er komt een mooi plein, een nieuw busstation en genoeg ruimte voor je fiets. Een prachtige plek waar je kunt wonen, werken, winkelen, recreëren en ondernemen. Om dit te kunnen realiseren zijn kaders voor deze herontwikkeling vastgesteld (Word, 7 MB). Deze kaders zorgen voor een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig nieuw stedelijk woon- en werkmilieu.

Het stationsgebied wordt gefaseerd herontwikkeld. Het Rijnsburgerblok vormt de start van de herontwikkeling en wordt in 2016 opgeleverd. Rond 2032 moet het plan volledig gerealiseerd zijn. In de tussentijd zorgt de gemeente Leiden ook voor een goede tijdelijke invulling van de ontwikkellocaties. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan studentenhuisvesting en kantoren in het pand met adres Stationsplein 24 en Stationsweg 36 t/m 46. En door de Stationsweg alvast op te knappen.

De kaders voor de herontwikkeling van het gebied wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.