Inspanning: Singelparkroute
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Informatieavond Singelparkroute 10 juni 2015

Wednesday, June 3, 2015

Leiden werkt aan het Singelpark, het langste mooiste en spannendste stadspark! Om te zorgen dat er in het park een goede aaneengesloten route komt, wordt de Singelparkroute gemaakt. De Singelparkroute ligt aan de binnenzijde van de singels een vormt een aaneengesloten verbinding tussen bestaande en nieuw aan te leggen parken en pleinen. De route zorgt ervoor dat bezoekers zich op een natuurlijke manier van park naar park kunnen verplaatsen. Om de route te markeren worden verschillende parkelementen ontworpen die een echt Singelparkgevoel oproepen. Deze elementen worden ontworpen door ontwerpbureau KesselsKramer.

De eerste ideeën voor het ontwerp worden samen met het routeplan gepresenteerd op: woensdagavond 10 juni, tussen 16.30 uur en 20.30 uur, Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden.

Tijdens de informatiemarkt zijn er twee momenten waarop een korte presentatie gehouden wordt over de singelparkroute: om 17.00 uur en om 19.00 uur. Deze presentatie duurt een half uur. Daarnaast is er gelegenheid om de plannen te bekijken, vragen te stellen en ideeën in te brengen. Iedereen is van harte welkom!