Inspanning: Verbeteren zichtbaarheid geveltekens
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Gevelsteen ‘De Blauwe Hoed’ in ere hersteld

Thursday, January 24, 2013

Gevelsteen ‘De Blauwe Hoed’ van de ABN AMRO in Breestraat wordt gerestaureerd. De ‘Werkgroep Geveltekens’ ontdekte onlangs dat deze gevelsteen werd vergezeld door twee andere stenen met opschrift 'Anno' en '1652'.

Breestraat 79
Het pand Breestraat 79 werd na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Op die plek verrees een bankgebouw. De ‘De Blauwe Hoed’ werd in het bankgebouw verwerkt, maar de twee andere stenen bleven achter in het archeologisch depot van de gemeente. Alle drie de gevelstenen worden nu gerestaureerd en in de oorspronkelijke kleur geschilderd. De restauratie is mogelijk door een financiële bijdrage van de ABN AMRO en de gemeente. Binnenkort worden de gevelstenen teruggeplaatst.

Geveltekens
Veel oude panden in de binnenstad  hadden bijzondere geveltekens, zoals historische reclame of gevelstenen. Deze tekens zijn vaak van historische waarde. Historische Vereniging Oud Leiden en de gemeente willen ze daarom mooi zichtbaar maken. Als trekker van deze inspanning inventariseert De Historische Vereniging Oud Leiden welke geveltekens er allemaal zijn in de binnenstad en doet onderzoek. De drie gevelstenen in de Breestraat zijn de eerste die gerestaureerd worden.