Inspanning: Lammermarkt: nieuwe parkeergarage met evenementenplein
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Gemeenteraad akkoord met parkeergarages onder Lammermarkt en Garenmarkt

Monday, June 4, 2012

Op 31 mei heeft de gemeenteraad besloten over de bouw van de parkeergarages onder de Lammermarkt en Garenmarkt. De komende tijd worden alle voorbereidingen voor de garage genomen. Er wordt een architect geselecteerd en een ontwerp gemaakt. Ook wordt er een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is de mogelijkheid tot inspraak.

Het definitieve besluit over de aanleg van de parkeergaragesĀ neemt de gemeenteraad naar verwachting eind 2013. Dan wordt ook een besluit genomen over de start van de werkzaamheden. Volgens planning start in 2015 start de bouw van de eerste garage en in 2017 de bouw van de tweede. De bouwtijd per parkeergarages is ongeveer twee jaar.