Inspanning: Verbeteren zichtbaarheid geveltekens
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Gecroonde Hoet terug op zijn plek

Monday, June 24, 2013

Sinds 19 juni zijn drie gevelstenen terug op hun oorspronkelijke plek. Op de hoek van de Breestraat 81 en Diefsteeg werd de Blauwe Hoed, zoals veel Leidenaren de gevelsteen kennen, en twee gedenkstenen (‘Anno’ en ‘1652’) onthuld door wethouder Jan Jaap de Haan.
Het project werd een succes door de inzet van de werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden en ondersteuning door Erfgoed Leiden. De werkgroep Geveltekens zet zich in voor behoud en herstel van geveltekens. Het verbeteren van de zichtbaarheid van geveltekens was in 2012 onderdeel van programma Binnenstad. Het terugplaatsen van de ‘Gecroonde Hoet’ is hiervan het eerste zichtbare resultaat.

Over de Gecroonde Hoet
In de loop der tijd heeft de gevelsteen verschillende kleuren gehad. Van blauw, zwart tot oranje. De oudste verfkleuren bleken echter zwart en oker te zijn en deze kleuren zijn bij de restauratie weer aangebracht. Gevelstenen verwezen vaak naar het beroep van de eigenaar, of gebruiker van het pand. In dit geval was de eigenaar geen hoedenmaker. Uit de bewoningsgeschiedenis blijkt er eerst een schoenmaker in het pand gezeten te hebben. Het heette toen De Vergulde Schoen. In 1601 werd Ernst Jansz. Cramer, de nieuwe eigenaar. Hij heeft mogelijk de steen met de hoed in de gevel van zijn pand geplaatst. Uit archiefonderzoek blijkt dat het huis op de hoek van de Breestraat en Diefsteeg in 1604 ‘De Gecroonde Hoet’ heette. Mogelijk is de steen dus nóg ouder en heeft hij eerder op een andere plaats gezeten. Daarvoor zijn aanwijzingen gevonden tijdens het kleuronderzoek naar de steen. De steen met de hoed is daarmee ouder dan de beide gedenkstenen. In 1957 werd het oorspronkelijke pand afgebroken. De steen met de hoed werd herplaatst in de Diefsteeg. De andere drie verdwenen, totdat een lid van de Werkgroep Geveltekens er in 2012 twee terugvond in het depot van de Gemeente Leiden. De laatste steen is nog zoek.

Het hele verhaal over De Gecroonde Hoet en de resultaten van archief- en kleuronderzoek zijn terug te vinden op www.oudleiden.nl/geveltekens/blog. In het Atrium van het stadhuis is tot 9 juli een tentoonstelling van banieren te zien met gevelstenen waarmee HVOL zich in zijn 110-jarig bestaan heeft beziggehouden.