Inspanning: Uitvoeringsprogramma fietsparkeren
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Fietsparkeren moet meer inpandig

Monday, July 9, 2012

Het fietsparkeren in Leiden moet naar een hoger kwaliteitsniveau. Dat staat in het masterplan fietsparkeren (Word, 1mb). Niet alleen omdat er steeds meer fietsen bij komen, maar ook omdat de behoefte aan kwalitatief goede stallingen toeneemt. Om de ruimtelijke kwaliteit in de stad te verbeteren moeten er meer inpandige fietsparkeergelegenheden komen. Hiervoor worden in het centrum en het stationsgebied grote nieuwe inpandige stallingen gerealiseerd. Ook wordt het betaald stallen in het stationsgebied uitgebreid. In de omgeving van het station blijft de mogelijkheid om gratis te kunnen stallen, maar voor het gebruik van een goede stalling die droog, windvrij en op korte afstand van het perron beschikbaar is wordt een bijdrage gevraagd van de gebruikers. Door het gefaseerd invoeren van betaalde stallingen kunnen fietsers wennen aan het gaan betalen voor het gebruik van fietsparkeervoorzieningen.

In juli 2012 heeft het college van B en W een Masterplan fietsstallen Binnenstad vastgesteld voor inspraak. De inspraaktermijn loopt tot 3 september 2012. Voor meer informatie over de inspraakmogelijkheden zie: nieuwsbericht college stelt masterplan fietsparkeren vast voor inspraak.