Inspanning: Schone, hele en veilige stad
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Eerste Leidse plastic gescheiden bij afvalverwerker

Monday, January 21, 2019

Sinds 1 januari haalt de nieuwe scheidingsinstallatie van de afvalverwerker (AVR) drankkartons en plastic uit het afval. Plastic kan vanaf nu dus bij het restafval. Glas, papier en textiel levert u nog wel apart in. Wat zijn de meest gestelde vragen over plastic nascheiden?

Is het nagescheiden plastic niet veel vuiler, zodat het minder goed kan worden hergebruikt?  Nee, daar is geen sprake van. Het plastic uit de nascheiding voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het plastic dat thuis apart werd gehouden. Dat horen we terug van de recyclebedrijven. 

Wat gebeurt er met het plastic?  
Er bestaan veel verschillende soorten plastic. Lang niet alle soorten plastic kunnen echter worden gerecycled. De afvalverwerker (AVR) scheidt drankkartons, plastic folies en plastic met een vaste vorm (bijvoorbeeld shampooflessen, champignonbakjes en drinkflesjes) uit het afval. Folies en drankkartons gaan direct naar verschillende recyclebedrijven in Nederland. Plastics met een vaste vorm gaan naar Duitsland en worden verder gescheiden in de kunststoffen PET, PP en PE voordat ze naar recyclebedrijven gaan. De recyclebedrijven zetten alle soorten plastic om in verschillende soorten granulaat, een soort korrels. Granulaat is de grondstof voor nieuwe plastic producten en verpakkingen.

Wat gebeurt er met plasticcontainers die in de stad staan?  
De bovengrondse containers worden weggehaald. Een aantal ondergrondse containers wordt omgebouwd naar papier-perscontainers. De resterende perscontainers worden ingezet voor restafval of opgeslagen als reserve.

Blijven er bij de Milieustraat nog wel plasticcontainers open?  
Nee, alle containers voor plasticafval gaan dicht. Het is te duur om twee inzamelsystemen naast elkaar in stand te houden. Bovendien zouden er extra vrachtwagens moeten rijden en dat belast het milieu onnodig. Al het plastic inclusief drankkartons is via nascheiding nu beschikbaar voor recycling, en dat is winst.