Inspanning: Lammermarkt: nieuwe parkeergarage met evenementenplein
Feedback Link

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

versturen

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Aanbesteding ondergrondse parkeergarages start najaar 2013

Thursday, July 4, 2013

Met twee besluiten is de bouw van twee parkeergarages onder de Lammermarkt en Garenmarkt een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders heeft keuzes gemaakt richting het uitvoeringsbesluit. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan voor de parkeergarage onder de Garenmarkt voor inspraak vrijgegeven.

Onder de Lammermarkt komt een 3-laagse ondergrondse garage die ruimte biedt aan zeshonderd auto’s. In dit plan komt de ingang van de garage op de Lammermarkt omdat dit binnen het al bestaande bestemmingsplan past, goedkoper is en minder overlast voor de buurt veroorzaakt. De Garenmarkt krijgt vierhonderd parkeerplaatsen in een ondergrondse 3-laagse parkeergarage. Het bestemmingsplan ligt voor een periode van acht weken ter inzage.

De aanbesteding start dit najaar. Wat betekent dat de bouw van de eerste garage in 2014/2015 kan beginnen en in 2016/2017 haar deuren opent. Hoogwaardig parkeren in hart van onze stad  is een voorwaarde voor een aantrekkelijk centrum voor zowel bezoekers als bewoners.

Afbeelding:
Wethouder Pieter van Woensel (Binnenstad), programmamanager Bereikbaarheid Chris de Vor, en projectdirecteur prof. Theo Salet van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Op 3 juli tekende de gemeente een overeenkomst met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voor het opstellen van de contracten voor de twee ondergrondse parkeergarages.