Abonneer Feedback Link RSS

Blijf op de hoogte van updates van deze ontwikkellocatie

Ontvang alle updates van deze inspanning per e-mail. Laat hier uw naam en e-mailadres achter.

Uw inschrijving is bevestigd.

U ontvangt nu updates van Stationsgebied!

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Stationsgebied

Ontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal

3e kwartaal 2014
in voorbereiding
1e kwartaal 2017
in uitvoering
4e kwartaal 2020
gerealiseerd

 

 

Stationsgebied

Stationsgebied – Rijnsburgerblok (fase 1-2)

Het Rijnsburgerblok is het eerste deelgebied en het eerste project in uitvoering in het Stationsgebied. Het uitvoeringsbesluit is in 2014 genomen. In januari 2017 is de bouw  van fase 1 gestart en in 2018 start naar verwachting de bouw van fase 2. In het Rijnsburgerblok ligt de nadruk op woningen en kantoren. Ook is er ruimte bestemd voor commerciële activiteiten zoals retail en horeca. Ondergronds komt een fietsenstalling met plaats voor 5.000 fietsen. Rijnsburgerblok fase 1 en 2 wordt ontwikkeld door bouwcombinatie Hurks-Van Wijnen en Syntrus Achmea.

Stationsgebied – Rijnsburgerblok (fase 3)

De locatie Rijnsburgerblok (fase 3) is de logische opvolgende fase na het Rijnsburgerblok (fase 1 en fase 2). Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het uitvoeringsbesluit en de gronduitgifteovereenkomst van het Rijnsburgerblok K3-4 met ontwikkelaar Synchroon vastgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Na instemming van de raad kan in 2017 de verdere contractuele - en ontwerpuitwerking plaats vinden. Daarnaast kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden. De sloop- en bouwrijpwerkzaamheden worden uitgevoerd als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit zal naar verwachting medio 2018 zijn. Start bouw van het Rijnsburgerblok (fase 3) is eind 2018 gepland, oplevering in 2020. In het Rijnsburgerblok (fase 3) komen o.a. een hotel, koop- en huurwoningen en de ABN AMRO.

Partners Hurks-Van Wijnen, Syntrus Achmea RE&F, Maxwan, Fakton, Bureau Stedelijke Planning, Synchroon

 

Inspanningen

De volgende inspanningen horen bij deze ontwikkellocatie

Huidige status Inspanning
4e kwartaal 2018
Gerealiseerd
Realisatie De Lorentz