Abonneer Feedback Link RSS

Blijf op de hoogte van updates van deze ontwikkellocatie

Ontvang alle updates van deze inspanning per e-mail. Laat hier uw naam en e-mailadres achter.

Uw inschrijving is bevestigd.

U ontvangt nu updates van Singelpark!

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Singelpark

Langste park van Nederland

1e kwartaal 2012
in voorbereiding
2e kwartaal 2012
in uitvoering
3e kwartaal 2018
gerealiseerd

Rond de binnenstad van Leiden ligt sinds 1659 een ruim zes kilometer lange singel. Met op de oude vestingwallen en bolwerken parels zoals de Hortus botanicus en Sterrenwacht, musea, eeuwenoude begraafplaatsen, stadsmolens en stoere industriële monumenten. De Leidse singels zijn uniek! Nergens in Nederland is een singelstructuur van deze omvang te vinden die nog zo mooi intact is en waar zo’n grote diversiteit aan plekken met verschillende (historische) functies te vinden zijn. 

Sinds enkele jaren wordt in Leiden al gesproken over het Singelpark; de grote wens voor een aaneengesloten stadspark rondom de historische singels van Leiden. Inwoners van Leiden en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om dit voor elkaar te krijgen. Het Singelpark Leiden is daarmee een toonbeeld van kracht van de stad en laat prachtig zien hoe inwoners en gemeente samen een ambitieus plan voor de stad realiseren. 

Een park om te sporten en cultuur te beleven, natuur en historie te ontdekken, rust te vinden en mensen te ontmoeten. Met het water van de singels als de blauwe ader. En met de beroemde Leidse Hortus botanicus als inspiratie voor een botanisch stadspark.

Singelpark

Plannen

Eind 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de aanleg van het Singelpark en hier geld voor gereserveerd. Daarna is een Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark opgesteld door de landschapsontwerpbureaus LOLA uit Rotterdam en Studio Karst uit Zurich, in samenwerking met de gemeente Leiden en de Vrienden van het Singelpark. Dit plan geeft inrichtingsprincipes, sferen en bindende elementen aan voor het nieuwe park. Het is het uitgangspunt voor het ontwerp en de inrichting van de onderdelen van het Singelpark die de komende jaren worden aangepakt.

Op dit moment worden de plannen voor het Singelpark samen met de stad per deelgebied verder uitgewerkt en daarna uitgevoerd. De singelrand wordt over de hele lengte verbonden, zodat een wandelrondje Singelpark ontstaat en het gebied als één park te beleven is. Om dat te bereiken worden (voetgangers)bruggen aangelegd en wordt een duidelijke singelroute gemaakt. Stenige plekken, zoals de Lammermarkt en het Nuonterrein, worden groener en waar dat kan omgetoverd tot parkgebieden. Bestaand groen wordt waar dat nodig is verbeterd. Als over enkele jaren de dam bij de energiecentrale uit de Maresingel verwijderd kan worden, is ook een singelrondje met de boot mogelijk. Voor een levendig park kunnen nu al veel activiteiten georganiseerd worden en nemen bewoners initiatief om delen van het park te gaan verbeteren en beheren.

 

Inspanningen

De volgende inspanningen horen bij deze ontwikkellocatie

Huidige status Inspanning
1e kwartaal 2018
Gerealiseerd
Singelpark: langste , mooiste, spannendste park
4e kwartaal 2014
Gerealiseerd
Oprichting Stichting Vrienden van het Singelpark
1e kwartaal 2017
Gerealiseerd
Openbare ruimte Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
2e kwartaal 2015
Gerealiseerd
Begraafplaats Groenesteeg
1e kwartaal 2017
Gerealiseerd
Morspoort & Park de Put
2e kwartaal 2018
Gerealiseerd
Lakenpark
1e kwartaal 2018
Gerealiseerd
Parkbruggen
2e kwartaal 2018
Gerealiseerd
Ankerpark
1e kwartaal 2018
Gerealiseerd
Energiepark (herinrichting NUON-terrein)
1e kwartaal 2017
Gerealiseerd
Singelparkroute