Abonneer Feedback Link RSS

Blijf op de hoogte van updates van deze inspanning

Ontvang alle updates van deze inspanning per e-mail. Laat hier uw naam en e-mailadres achter.

Uw inschrijving is bevestigd.

U ontvangt nu updates van Verbindingen over het water hard nodig voor Singelpark!

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Verbindingen over het water hard nodig voor Singelpark

Parkbruggen

2e kwartaal 2014
in voorbereiding
2e kwartaal 2015
in uitvoering
1e kwartaal 2018
gerealiseerd
Verbindingen over het water hard nodig voor Singelpark

Resultaat

Het fysieke eindresultaat zijn zeven parkbruggen (bruggen / steigers) ten behoeve van het Singelpark. De bruggen zijn essentiële verbindingen waarmee een logische en doorlopende Singelpark route ontstaat. De bruggen zijn echter meer dan een verbinding alleen. Het vormen ook bijzondere parkelementen in het Singelpark: de brug markeert een bijzondere plek in de stad, de brug is een ontmoetingsplek voor mensen om af te spreken, of de (vlonder) brug geeft aanleiding tot spel of ander recreatief gebruik (vissen, aanlegplek voor boten, etc). De bruggen zullen plek-specifiek ontworpen worden én zijn allen herkenbaar als Singelparkbrug.

Inspanning

Met het kaderbesluit van het Singelpark heeft de Raad opdracht gegeven om de 7 brugverbindingen met prioriteit te ontwikkelen. Hiervoor wordt eerst een programma van eisen opgesteld waarin alle technische eisen en inpassingsvraagstukken beslecht worden. Dit programma van eisen wordt gevoed door experts en betrokken bewoners. Hiertoe worden zogenaamde bruggesprekken gevoerd.  De input wordt verwerkt in het programma van eisen en na de zomer ter besluitvorming voorgelegd.

Een onafhankelijk kwaliteitsteam gaat een architect selecteren voor het ontwerpen van de bruggen. De architect gaat met het vastgestelde programma van eisen aan de slag. We nemen een half jaar de ruimte voor een interactief ontwerpproces. Het ontwerp wordt in een uitvoeringsbesluit voorgelegd aan het bestuur. Met goedkeuring kan gestart worden met procedures en vergunningen.

Het moment van realiseren zal per brug verschillen. Dit is afhankelijk van de plaatselijke situatie en complexiteit. Verwacht wordt dat de eerste bruggen 2de helft 2015 gerealiseerd gaan worden.

Deze inspanning maakt onderdeel uit van de ontwikkellocatie Singelpark.

Updates

Datum Titel
Monday, February 22, 2016 Presentatie Singelparkbruggen door architect
Monday, February 15, 2016 Het conceptontwerp voor de Singelparkbruggen is klaar
Thursday, May 7, 2015 Programma van Eisen parkbruggen vastgesteld