Abonneer Feedback Link RSS

Blijf op de hoogte van updates van deze inspanning

Ontvang alle updates van deze inspanning per e-mail. Laat hier uw naam en e-mailadres achter.

Uw inschrijving is bevestigd.

U ontvangt nu updates van Singelpark!

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Singelpark

Singelpark: langste , mooiste, spannendste park

1e kwartaal 2011
in voorbereiding
1e kwartaal 2011
in uitvoering
1e kwartaal 2018
gerealiseerd
Singelpark

Resultaat

Kaderbesluit Singelpark voor alle maatregelen en uitvoeringsbesluit voor verbindingen ter realisatie van het Singelpark.

Inspanning

Genieten van de natuur, wandelen, spelen, picknicken, varen, sporten, of juist ontspannen. Dat kan allemaal mogelijk worden in het ruim 6 kilometer lange park rondom de binnenstad van Leiden. Uniek in Nederland!

In 2012 heeft de gemeente de visie “De Leidse Singels, het langste park van Nederland!" vastgesteld. Hierin is de ambitie voor de realisatie van het Singelpark beschreven. In 2012 is hard gewerkt aan de verdere uitwerking van deze visie. Welke maatregelen moeten in de komende jaren worden opgestart en met welke financiële middelen en partners. Bij de uitwerking, is samengewerkt met de Stichting Vrienden van het Singelpark en andere betrokkenen uit de stad.

In 2013 heeft de gemeenteraad het kaderbesluit voor het Singelpark vastgesteld. Daarin zijn alle maatregelen opgenomen die in de komende jaren (delen van) het Singelpark verwezenlijken. De maatregelen betreffen vooral de verbindingen om een aaneengesloten route mogelijk te maken, het vergroenen van enkele sterk versteende delen en het versterken van een aantal bestaande groene gebieden.

In 2014 gaan we aan de slag met het besluit op het Beeldkwaliteitsplan en het participatieplan, raadsbesluit op de samenwerkingsovereenkomst met de Vrienden van het Singelpark, uitvoeringsbesluiten op enkele deelprojecten en een kaderbesluit voor de inrichting openbare ruimte Lammermarkt.

Partners

Bomenbond, BV Leiden, Vrienden van het Singelpark

Deze inspanning maakt onderdeel uit van de ontwikkellocatie Singelpark.

Updates

Datum Titel
maandag 7 september 2015 Architect Parkbruggen bekend
maandag 15 december 2014 Veel belangstellenden aanwezig bij informatie avond Energiepark
maandag 15 december 2014 Feestelijke ondertekening convenant door Vrienden van het Singelpark en gemeente
maandag 13 oktober 2014 De openstelling van de Groenesteeg trekt veel belangstelling
maandag 23 juni 2014 Open dag ‘energiepark’ op 2 juli
maandag 19 mei 2014 Restauratiewerkzaamheden Begraafplaats Groenesteeg van start
maandag 24 maart 2014 Geschenk Nagasaki aan Singelpark
maandag 17 februari 2014 Beeldkwaliteitsplan Singelpark vastgesteld
maandag 11 november 2013 Leiden krijgt Singelpark!
maandag 7 oktober 2013 Singelpark op weg naar uitvoering
maandag 23 januari 2012 Succesvolle brainstormavond Stadslab over Singelpark
maandag 28 november 2011 College akkoord met voorstel Singelpark