Abonneer Feedback Link RSS

Blijf op de hoogte van updates van deze inspanning

Ontvang alle updates van deze inspanning per e-mail. Laat hier uw naam en e-mailadres achter.

Uw inschrijving is bevestigd.

U ontvangt nu updates van Singelpark!

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Singelpark

Singelpark: langste , mooiste, spannendste park

1e kwartaal 2011
in voorbereiding
1e kwartaal 2011
in uitvoering
1e kwartaal 2018
gerealiseerd
Singelpark

Resultaat

Kaderbesluit Singelpark voor alle maatregelen en uitvoeringsbesluit voor verbindingen ter realisatie van het Singelpark.

Inspanning

Genieten van de natuur, wandelen, spelen, picknicken, varen, sporten, of juist ontspannen. Dat kan allemaal mogelijk worden in het ruim 6 kilometer lange park rondom de binnenstad van Leiden. Uniek in Nederland!

In 2012 heeft de gemeente de visie “De Leidse Singels, het langste park van Nederland!" vastgesteld. Hierin is de ambitie voor de realisatie van het Singelpark beschreven. In 2012 is hard gewerkt aan de verdere uitwerking van deze visie. Welke maatregelen moeten in de komende jaren worden opgestart en met welke financiële middelen en partners. Bij de uitwerking, is samengewerkt met de Stichting Vrienden van het Singelpark en andere betrokkenen uit de stad.

In 2013 heeft de gemeenteraad het kaderbesluit voor het Singelpark vastgesteld. Daarin zijn alle maatregelen opgenomen die in de komende jaren (delen van) het Singelpark verwezenlijken. De maatregelen betreffen vooral de verbindingen om een aaneengesloten route mogelijk te maken, het vergroenen van enkele sterk versteende delen en het versterken van een aantal bestaande groene gebieden.

In 2014 gaan we aan de slag met het besluit op het Beeldkwaliteitsplan en het participatieplan, raadsbesluit op de samenwerkingsovereenkomst met de Vrienden van het Singelpark, uitvoeringsbesluiten op enkele deelprojecten en een kaderbesluit voor de inrichting openbare ruimte Lammermarkt.

Partners

Bomenbond, BV Leiden, Vrienden van het Singelpark

Deze inspanning maakt onderdeel uit van de ontwikkellocatie Singelpark.

Updates

Datum Titel
Monday, September 7, 2015 Architect Parkbruggen bekend
Monday, December 15, 2014 Veel belangstellenden aanwezig bij informatie avond Energiepark
Monday, December 15, 2014 Feestelijke ondertekening convenant door Vrienden van het Singelpark en gemeente
Monday, October 13, 2014 De openstelling van de Groenesteeg trekt veel belangstelling
Monday, June 23, 2014 Open dag ‘energiepark’ op 2 juli
Monday, May 19, 2014 Restauratiewerkzaamheden Begraafplaats Groenesteeg van start
Monday, March 24, 2014 Geschenk Nagasaki aan Singelpark
Monday, February 17, 2014 Beeldkwaliteitsplan Singelpark vastgesteld
Monday, November 11, 2013 Leiden krijgt Singelpark!
Monday, October 7, 2013 Singelpark op weg naar uitvoering
Monday, January 23, 2012 Succesvolle brainstormavond Stadslab over Singelpark
Monday, November 28, 2011 College akkoord met voorstel Singelpark