Abonneer Feedback Link RSS

Blijf op de hoogte van updates van deze inspanning

Ontvang alle updates van deze inspanning per e-mail. Laat hier uw naam en e-mailadres achter.

Uw inschrijving is bevestigd.

U ontvangt nu updates van Uitvoering Cultuurfonds!

Vragen, opmerkingen, we horen het graag van u!

Bedankt voor uw reactie!

Binnen enkele minuten ontvangt u een kopie van uw reactie per e-mail.

Uitvoering Cultuurfonds

Uitvoering Cultuurfonds

1e kwartaal 2013
in voorbereiding
1e kwartaal 2013
in uitvoering
4e kwartaal 2013
gerealiseerd
Uitvoering Cultuurfonds

Resultaat

Het Cultuurfonds Leiden zorgt voor een krachtige organisatie en profilering van de Leidse cultuursector.  

Inspanning

Het Cultuurfonds Leiden draagt bij aan een krachtige organisatie en profilering van de  Leidse cultuursector. Als aanjager en verbindingspunt zorgt het Cultuurfonds voor de concretisering en verwezenlijking van de stadsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”, met als pijler “kennis en cultuur”. Daartoe organiseert en financiert het fonds projecten en activiteiten die ervoor zorgen dat het Leidse culturele veld zich kan ontwikkelen tot een slagvaardige sector met een duidelijk onderscheidend profiel. Het Cultuurfonds versterkt de samenwerking van de culturele instellingen met andere sectoren zoals: detailhandel, horeca, bedrijfsleven, toerisme, zorg- en welzijn en onderwijs. Zo is het Cultuurfonds betrokken bij het organiseren van de “Verrassende Winkelweekenden” in samenwerking met Centrummanagement. Ook de culturele aankleding van bouwlocaties is een initiatief van fonds.

De Stichting Cultuurfonds Leiden is door Fonds 1818 en gemeente opgericht. In 2009 werd een cultuurmakelaar aangesteld. Na een evaluatie van het Cultuurfonds in 2011, hebben beide subsidiegevers besloten de activiteiten van het fonds in 2012, als overgangsjaar, te subsidiëren. Begin 2012 heeft de gemeenteraad een nieuwe Cultuurnota vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de gemeente de subsidieverstrekking voor het Cultuurfonds te continueert tot en met 2015, onder voorwaarde van cofinanciering door Fonds 1818.

Partners

Universiteit Leiden, St. Museumgroep Leiden, Cultuurfonds Leiden

Updates

Datum Titel
Tuesday, August 20, 2013 Programma Nacht van Kunst & Kennis definitief
Monday, July 29, 2013 Programma Nacht van de Kennis krijgt vorm
Monday, July 22, 2013 Leegstaand gemeentelijk vastgoed beschikbaar voor cultuur
Monday, July 8, 2013 Jugendstil keert terug in Breestraat
Monday, June 3, 2013 Beelden in Leiden 2013 geopend
Monday, May 27, 2013 Nieuw festival: Nacht van Kunst & Kennis